Rekrutacja

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/2018 do Szkoły Podstawowej nr 1 im. L. Holesza kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej na wniosek rodziców po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami. 

Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym określa Uchwala Rady Gminy Świerklany z dnai 30 marca 2017 r.

Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej kandydatów zamieszkujących poza obwodem szkoły

 

 Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły są przyjmowani z urzędu na podstawie złożonej w sekretariacie karty zgłoszenia dostepnej na stronie http://spholesz.pl/pl/rekrutacja

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 23.02.2015
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Suchańska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 lutego 2015 13:56
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Suchańska
Ilość wyświetleń: 1033
12 kwietnia 2017 20:28 (Monika Suchańska) - Zmiana treści zakładki.
23 lutego 2015 19:55 (Monika Suchańska) - Zmiana treści zakładki.
23 lutego 2015 19:54 (Monika Suchańska) - Zmiana treści zakładki.